DTCF Akademi Grubu ‘Turancılık Bildirgesi’ Yayınlandı

‘TURANCILIK’ BİLDİRGESİ

Turan ülküsü; bazı çevrelerce hayalci bir düşünce olarak yaftalanıp değersizleştirilmeye çalışılmıştır. Hâlbuki bu yüce ülkü; Türk’e muhteşem tarihinin yüklemiş olduğu sorumlulukların özüdür. Bu yüzden çağın şartlarına uygun biçimde yeniden tanımlanıp gündeme taşınması zaruri hâle gelmiştir.

Turan, Türk birliğidir. Kişilerle gönül, devletlerle iş birliğini amaçladığı gibi; Türklük duygusunun canlanmasında önemli rolü olan Gaspıralı İsmail Bey’in “Dilde, fikirde, işte birlik” düşüncesinin hayata geçirilmesini hedef alır.

 Turancılık, tarihi, töresi, ahlakı, coğrafyası, mitolojisi ve sanatıyla Türk uygarlığından beslenen millî bir düşünce sistemidir.

Turancılık düşüncesinin günümüzdeki ilk amacı, Türk devletlerinin sınırlarının birleştirilmesi değil; siyaset, ekonomi, ticaret, eğitim, silahlı kuvvetler gibi hayatın pek çok alanında iş birliği yapılmasını sağlamaktır.

 Turancılık, Türk milletine dönük bir yapıyı ifade eder. Dünyanın neresinde bir Türk varsa, Turan ülküsünün doğal temsilcisidir.

Turancılık, bütün Türklerin refahını, bağımsız yaşamasını ve millî kimliğinin korunmasını amaç edinmiştir. Türk uygarlığı; sömürgeci ve insanlığı yok sayan bir zihnin değil, insanlık değerlerini önceleyen bir düşüncenin ürünüdür. Bu yüzden tarih boyunca sömürgecileri ürküten, mazlumlara güven veren bir sığınak olmuştur. Turan, bunalımda olan insanlık için de güvenli bir dünya sağlayacaktır.

Türk Devletlerinin dayanışmasını ve iş birliğini en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen Turancılık, bu devletlerin diğer ülkelerle ilişkilerine karşı ve müdahil değildir. Turan ülküsünün, Türk milleti ve devletleri dışındaki ülkeler ve toplumlarla ilişkileri açısından olumsuz değil; aksine geniş bir coğrafya ile teması sağlayacağından dolayı olumlu etkileri olacaktır. Ancak, Turancılık, Türk devletlerinin karşılaşacağı muhtemel tehditler karşısında birlikte hareket etmeyi ve iş birliğini zorunlu kabul eder. Karabağ’da, Azerbaycan’la Türkiye birlikte hareket etmiş ve işgal altındaki toprakların büyük kısmını kurtarmışlardır. Bu durum, iki Türk devletinin iş birliğinin somut sonucudur.

 

Turancılık, hiçbir millete düşmanlığı amaç edinmez. Turancılığı “ırkçılık”, “gericilik” diye yaftalayanlar kesinlikle ya gafil, ya art niyetli, ya da Türklüğün bilinçli düşmanlarıdır.

Turancılık; günümüzde çeşitli devletlerin ortak değerleriyle oluşturduğu birliklerin, Turan coğrafyasındaki somutlaşmış biçimi olan Turan ülkeleri iş birliğidir. Bu ülkü; Türk devletleri arasında serbest geçiş ve dolaşım kolaylığı sağlamayı, her alanda iş birliğini kolaylaştırmayı, iş ve güç birliğiyle Türk milletini en iyi şartlara kavuşturmayı, Türklerin toplumun bir parçası olarak varlığını devam ettirdiği ülkelerle ilişkileri geliştirmeyi, dünyanın neresinde olursa olsun, her soydaşımızla iletişim sağlayabilmeyi hedefler.

Türklük ve Türk dünyası için faaliyet gösteren kuruluşlar bir araya gelmeli, ortak akılla Turan’a yürüyecek bir yol çizmelidir. Bütün Türklerin gururla birbirine söyleyeceği ‘Siz varsanız, biz varız.’ cümlesi, Turan ülküsünün başlangıç noktası olmalıdır. 20. yüzyılın başlarında bütün Türklüğün saldırıya uğradığı, zaferle çıkanın yalnızca Türkiye Türkleri olduğu unutulmamalıdır. “Siz varsanız, biz varız.” cümlesinin göstermiş olduğu asıl anlam budur. Sonuç olarak bütün Türkler birbirlerinin teminatıdır!

 Türk aydınları olarak, içi boşaltılmaya çalışılan Turan ülkümüzün çağın şartlarına uygun bir şekilde yeniden hayat bulması, doğru tanımlanması, somutlaştırılması ve dünya Türklüğünü, özellikle genç kuşakları heyecanlandıracak etkin bir yapıya dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yukarıda sıralanan düşüncelerle hazırlanan bu bildirgenin, Türk milleti ve devletlerinin tercihlerinde dikkate alınmasını diliyoruz.

Türk ve dünya kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 

DTCF AKADEMİ

 

BİLDİRGEYİ İMZALAYANLAR

1 A.Yağmur             TUNALI                  Yazar – Şair
2 Abdullah  ŞALCI Eğitimci – Siyasetçi
3 Ahmet  BAYRAKTAR  Eğitimci
4 Ahmet  DALAR  Eğitimci
5 Ahmet  HACIOĞLU Eğitimci
6 Ahmet              KORGALI                   Eğitimci
7 Ahmet VAR  Eğitimci
8 Ali BAYRAK Eğitimci
9 Ali KUZENCİK  Eğitimci
10 Ali Osman  KAPÇI Eğitimci
11 Ali                            YÖNTEM                           Eğitimci
12 Ali SABUNCUOĞLU Eğitimci
13 Arslan KÜÇÜKYILDIZ Yapımcı – Yönetmen – Yazar
14 Ayhan  ACAR Eğitimci
15 Ayşe  TAMER  Eğitimci
16 Ayten                    ALTAYLI                      Eğitimci
17 Baki KARABIÇAK İşadamı
18 Bayram  SÖNMEZ E. Öğretim Görevlisi
19 Behçet Kemal  GÜRSOY Eğitimci
20 Bilgi  YILMAZ Eğitimci
21 Birol  ONAT  Eğitimci
22 Bünyamin TIRAŞ Eğitimci
23 Celal DEMİRAY Eğitimci
24 Cengiz                     ASLAN                        Araştırmacı Yazar
25 Doç. Dr. Mehmet  SARI Akademisyen
26 Doç. Dr. Yusuf Ziya BİLDİRİCİ Akademisyen
27 Dr. Arslan  TEKİN Eğitimci – Gazeteci – Yazar
28 Dr. Ayhan PALA  Akademisyen
29 Dr. İbrahim  KARAER Akademisyen
30 Dr. İlhan PALALI Akademisyen
31 Dr. Kürşat  KURTULGAN Akademisyen
32 Dr. Leyla                   KAPLAN                   Akademisyen
33 Dr. Muzaffer KILIÇ Akademisyen
34 Dr. Süleyman  ÜNÜVAR  Akademisyen
35 Dr. Zülal  DEMİREZEN Akademisyen
36 Dursun  KEPÇEOĞLU Eğitimci – Şair
37 Ercan  ÇALIŞKAN Eğitimci – Yazar
38 Ercan                 KARAYERLİ                  Eğitimci
39 Ercan PEHLİVAN Eğitimci
40 Ergin  DEMELİOĞLU  Eğitimci
41 Erkan ÖLMEZ Eğitimci
42 Erol  AKŞEN Eğitimci
43 Esat  BÜTÜN Eğitimci – 20. Dönem Milletvekili
44 Esat  PALAMUTOĞLU  Eğitimci
45 Ethem  GÖKTÜRK Eğitimci
46 Fahri  ÇETİNKAYA Eğitimci
47 Fatma   ERDOĞDU                    Eğitimci
48 Fatma   ARICA ÖLMEZ Eğitimci
49 Fatma KOÇ ÖZKUL E. Öğretim Görevlisi
50 Feridun  YILDIZ Eğitimci – Gazeteci – Siyasetçi
51 Fikriye            ARAZ ÖZTÜRK           Eğitimci
52 Firdevs  AKGÜN Eğitimci
53 Fitnaz                           BULUT                          Eğitimci
54 Gökhan TÜRKMENOĞLU Eğitimci
55 Gürol DELİCE Eğitimci
56 Hakan GEDİK Eğitimci
57 Halil YİĞİT Eğitimci
58 Halit  TOKGÖZ  Eğitimci
59 Haluk FATI Eğitimci
60 Haluk GÖKÇE Eğitimci
61 Hanife  DEMİRHAN Eğitimci
62 Hasan Ali  DOĞAN E. Öğretim Üyesi
63 Hasan   TÜLKAY  Eğitimci
64 Hatice   DEVRİM  Eğitimci
65 Hayret                        YILDIZ                         Eğitimci
66 Hikmet MERT Eğitimci
67 Hilmi                       OLCA                            Eğitimci
68 Hüseyin                    DENİZ                       Eğitimci
69 Hüseyin IŞIK Eğitimci
70 İbrahim ARIKOĞLU Eğitimci
71 İbrahim                   EKİNCİ Eğitimci
72 İbrahim ŞEKER  Eğitimci
73 İbrahim  YALÇINKAYA  Eğitimci
74 İlyas  COŞKUN Eğitimci
75 İrfan   KOCAKAHYA                  Eğitimci – TFF Gözlemci
76 İrfan  YILMAZ Eğitimci
77 İsmail                DEMİRHAN                   E. Vali Yard.
78 İsmail KANDEMİR Eğitimci
79 İsmail  ŞENOL  Gediz E. Belediye Başkanı 
80 İsmail ÜNLÜ Eğitimci
81 İsmail  VAYVAYLI Eğitimci
82 İsmet İPEK E. Müze Müdürü
83 Levent                 ÇAĞIRAN                  Eğitimci
84 Mehmet AYKANAT Eğitimci
85 Mehmet Gökhan TÜRKMENOĞLU Eğitimci
86 Mehmet  YAPRAK Eğitimci – Hukukçu
87 Mehmet YEŞİLÖZ Eğitimci
88 Mehmet  YILMAZ Eğitimci
89 Meral  GÖKDEMİR Eğitimci
90 Meryem  KARACA  Eğitimci
91 Metin  TÜRKOĞLU Eğitimci
92 Metin  DAĞISTANLI Eğitimci
93 Metin  ÖZDEMİR Eğitimci – E. Albay
94 Muharrem             ERDOĞAN             Eğitimci – E. Albay
95 Muhittin  GÜMÜŞ Eğitimci
96 Mukadder                ALTAYLI                 Eğitimci
97 Murat ÖZYİĞİT Eğitimci
98 Musa  AŞIK Eğitimci
99 Mustafa  ERKILAVUZ  Eğitimci
100 Mustafa                  ERTÜRK                 Eğitimci
101 Mustafa  KAPLAN  Eğitimci – Hukukçu
102 Mustafa                   SÖNMEZ                  Eğitimci
103 Mustafa Tanju  GÖZER Eğitimci
104 Mustafa   TOMBULOĞLU  Eğitimci – Gazeteci
105 Mustafa  ÜMİT   Eğitimci
106 Mümin   BÜYÜK  Eğitimci
107 Münir TAŞBAŞ Eğitimci
108 Naim AYDOĞDU Eğitimci
109 Necmettin  ÖZGÜRSOY Eğitimci
110 Nevzat  KAVUN Eğitimci
111 Nur  ÖZBAY Eğitimci
112 Nuray  SAKALLI AÇIKGÖZ  Eğitimci
113 Nurcan  KANDEMİR Eğitimci
114 Nurettin  SATKIN  Eğitimci – Hukukçu
115 Nurhayat   PALAMUTOĞLU  Eğitimci
116 Nuri  SARIHAN Eğitimci
117 Nurten                   ALTUNTAŞ                  Eğitimci
118 Oğuz Beyler  KOÇLU  Eğitimci – Hukukçu
119 Osman  KARA Eğitimci
120 Osman  KÖROĞLU Eğitimci
121 Osman YALNIZ Eğitimci
122 Ömer Faruk  BEYCEOĞLU Eğitimci
123 Ömer Faruk              ŞANLI             Eğitimci
124 Prof. Dr. Ayfer ÖZÇELİK Akademisyen
125 Prof. Dr. Ayşe                 İLKER Akademisyen
126 Prof. Dr. Erdal   AÇIKSES  Akademisyen
127 Prof. Dr. Hale ŞIVGIN Akademisyen
128 Prof. Dr. Halit  ÇAL Akademisyen
129 Prof. Dr. İsmail  ÖZÇELİK Akademisyen
130 Prof. Dr. Kadir  KASALAK Akademisyen
131 Prof. Dr. Kenan Ziya  TAŞ Akademisyen
132 Prof. Dr. Mehmet  AKGÜN  Akademisyen
133 Prof. Dr. Mehmet  ŞAHİNGÖZ Akademisyen
134 Prof. Dr. Mustafa  ERGÜN Akademisyen
135 Prof. Dr. Namık  AÇIKGÖZ Akademisyen
136 Prof. Dr. Nezahat         GÜÇLÜ Akademisyen
137 Prof. Dr. Nurullah         ÇETİN  Akademisyen
138 Prof. Dr. Nusret   ÇAM  Akademisyen
139 Prof. Dr. Rahmi  DOĞANAY  Akademisyen
140 Prof. Dr. Salih  ÇEÇEN Akademisyen
141 Prof. Dr. Selma  YEL Akademisyen
142 Prof. Dr. Sezai   BALCI  Akademisyen
143 Prof. Dr. Şener  DEMİREL Akademisyen
144 Prof. Dr. Üçler   BULDUK  Akademisyen
145 Prof. Dr. Vahit TÜRK Akademisyen
146 Prof. Dr. Yılmaz          KURT            Akademisyen
147 Ramazan ACAR E.Öğ.Kd.Albay
148 Raşit   DEMİRTAŞ  Yapımcı-Yönetmen
149 Reşat GÜREL Eğitimci – Yazar
150 Sabire Canan          MUŞMAL          Eğitimci
151 Salah             KAHVECİOĞLU            Eğitimci
152 Salih  AKÇA Eğitimci
153 Salih                       ATMACA                      Eğitimci
154 Salih  DEVECİ Eğitimci
155 Salih YILDIRIM Eğitimci
156 Sami İL  Eğitimci
157 Savaş IRMAK Eğitimci
158 Sebahattin KÖROĞLU Eğitimci
159 Suzan  AYDIN YAPRAK Eğitimci
160 Şerif  KUTLUDAĞ E. Öğr. Gör. – Yazar – Şair
161 Şinasi   BAŞAL  Eğitimci
162 Şükrü                      NİŞANCI                      Eğitimci
163 Tahir  YURTSEVER Eğitimci
164 Teslime  DUMAN Eğitimci
165 Turgay ÇALIŞKAN Eğitimci
166 Turgut  SARI Eğitimci
167 Tülay  ALPASLAN Eğitimci
168 Türkmen                    ÇAĞRI                    Eğitimci
169 Ülkü           DEMİRCİ BEKTAŞ          Eğitimci
170 Ümit  ALPARSLAN Eğitimci
171 Ümmü               KURTULGAN              Eğitimci
172 Yaşar  KÖSE Eğitimci
173 Yaşasın                   ÜNALAN                   Eğitimci
174 Yusuf   DEMİRLİ  Eğitimci
175 Yusuf                     ERDOĞDU                    Eğitimci
176 Yusuf İzzet  KILINÇER Eğitimci
177 Zeki   TAŞDEMİR  Eğitimci
178 Zekiye YEŞİLÖZ Eğitimci
179 Zeynel  KORKMAZ Eğitimci – Yönetmen

“DTCF Akademi Grubu ‘Turancılık Bildirgesi’ Yayınlandı” için 16 yanıt

 1. Bildirge son derece yerinde, anlamlı ve güzel hazırlanmış. Özellikle Turancılığı yanlış yorumlayanlar için açıklayıcı bir çalışma olmuş. Bu bildirge ile birlikte Turan Ülküsü’nün hayali olmadığı, sadece coğrafi birliktelikten ibaret olmadığı, gönül, ülkü, ilke ve kardeşlik birlikteliğini de kapsadığını ifade eden net bir aydınlatma metni olarak pekçok yanlış anlama ve karşıtlığı da ortadan kaldıracağı kanaatindeyim. Elinize sağlık.

 2. Bu bildirgeyi hazırlayan, imzalayan eğitimcilerimizi kutluyorum. İçinde Türklük heyecanı olan her Türk, böyle bir birliği dayanışmayı gönülden ister. Turan idealinin gerçekleşmesi için şerefle imzamı atarım.
  Ahmet Metin Tunca
  T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  Sigrafitto sanatçısı

 3. Büyük Atatürkün bile hayal ettiği
  Türk birliğinin gerçekleşmesini
  Gönülden istiyen ve kırk yuldır bu
  Heyacanı taşıyan ve bu nedenle
  Birçok türk devletini gidip gören birisi olarak bu uğurda her fedakarlığın yapılmasını düşünen biriyim. Bildiri hazırlıyanları gönülden kutluyorum. Saygılarımla
  Eşref Baysal
  Ziraat yüksek mühendisi
  Milli düşünce merkezi/ankara

 4. Turan Ülküsü, akl-ı selîm sâhibi her Türk’ün Kızıl Elması’dır. “Siz varsanız, biz de varız.” Şunu da belirteyim ki hiç kimse olmasa da, biz Turan Ülküsü için alın, zihin ve gönül teri dökmeyi millî bir mükellefiyet olarak görürürüz.
  “Gönülleri birleşenler selâm sizlere…
  Uzaklarda dertleşenler selâm sizlere…”

 5. Münevver insanlardan feyz almak çok güzel. TÜRK SOYLU insanların duygu ve rüyaları sizlerle gerçekleşeceğini bizler biliyoruz. Sizlerde cimrilik yapmayın, bizlere lütfen ulaşın.

 6. Turancılık her Türk’ün tek yolu olmalı
  Ve bu hedefe doğru kararlılıkla yürümeliyiz

 7. Kutlu gelecek için atılan bu adımın içinde olmak çok büyük ve ulusal bir onurdur.
  El ele, planlı, bilimsel, aklı egemen kılarak yapılacak ayrıntı oruntulemesiyle zorlu yolu açacahimizdan eminim.
  Bir küçük başarı diğer başarıların tetikleyicisi ve zeminini oluşturacaktır.
  Anadolu Turklugune büyük görev düşüyor. Şu anda bu işin motoru Türkiye Cumhuriyeti devletidir.
  Öncelikle bu coğrafyada başarı üstüne başarı sağlanmalı ve en kısa zamanda çok guçlenmeliyiz.
  Sonra Oğuz boyu yani Turkiyenin çevresindeki Türklerin bu büyük birlikteliğe uyumunun sağlanması ve üçüncü merhalede dünya Türklüğünün büyük yapılar olarak kurumsallasarak birleşmesi , birlikte stratejiler geliştirmesi.
  Aydınlık ve büyük geleceğin çileli yollarinda bütün ulkudaşlara senlikler …diliyorum.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »